top of page
  • Writer's pictureSimply

Simply жарыққа шықты!

Алғашқы клиенттер қосымшаның beta нұсқасына шақыру-сілтемесін алды. Алғашқы пікірлерді және Simply необанкін қолданудың жарқын сезімдерін күтеміз!

15 views0 comments

Recent Posts

See All

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ, 2023 жылғы, 7 маусым Simply необанкі өзінің қосымшасында цифрлық төлемдер индустриясының әлемдік көшбасшысы Visa компаниясынан Visa Request to Рay (төлем жасауға сұрату) технологиясын

bottom of page